top of page

Informacje o przetwarzaniu danych zawartych w formularzu

Dane Osobowe:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę JSP GROUP SP Z O.O. KRS 0000778683 wpis do Rejestru Pośredników Kredytowych RPK031186 , moich danych osobowych niezbędnych do realizacji wstępnej procedury finansowej i udostępnienie ich partnerom współpracującym wyłącznie celem pozyskania finansowania na Państwa rzecz .

Przesłanie drogą elektroniczną w/w danych jest akceptacją powyższej zgody.

Oświadczenie:

Oświadczam, iż informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe i kompletne. Jednocześnie upoważniam JSP GROUP SP Z O.O. KRS 0000778683 wpis do Rejestru Pośredników Kredytowych RPK031186 do sprawdzenia wiarygodności informacji zawartych w niniejszym wniosku.

Prawdziwość danych i upoważnienie do ich weryfikacji:

Oświadczam, że zostałem poinformowana/y, iż informacje przekazane w niniejszym wniosku służą tylko do przedstawienia wstępnej oferty finansowania. W przypadku decyzji pozytywnej informacje zawarte w formularzu mogą posłużyć do uzupełnienia wniosku o finansowanie.

bottom of page